Skip to content Skip to footer

За нас

ODM Collections Северна Македонија

ODM Collections е високо специјализирана компанија за управување со побарувања и купување. Основана во 2013 година, компанијата е најбрзорастечкиот бизнис во секторот за управување со побарувања. За 10 години успешна работа успеавме да обработиме повеќе од 2,34 милиони предмети со вкупна вредност од 2,28 милијарди евра, како и да направиме наплата во износ од над 140 милиони евра. Имајќи ги предвид идентификуваните можности за проширување, го проширивме нашиот бизнис надвор од границите на Северна Македонија за да го покриеме целиот пазар на Западен Балкан, притоа секогаш земајќи ги предвид локалните разлики, потребите на клиентите и законските регулативи.

Нашата компанија ја освои довербата на широк спектар на клиенти од различни сектори и индустрии. Нашето портфолио опфаќа над 200.000 предмети, со побарувања во вредност од повеќе од 125 милиони евра.

ODM Collections континуирано се труди да ги подобри своите оперативни процеси и инвестира во најдобрите луѓе и технологии за да може да обезбеди врвни услуги на своите клиенти. Нашиот тим го користи своето знаење и долгогодишното искуство во деловното право, продажбата, финансиите, даноците, нефункционалните заеми (НПК), управувањето со готовина и безготовински средства и приватноста на податоците за да се справи со сите случаи професионално и доследно. Клиентите добиваат приспособени решенија засновани на детална анализа на портфолиото, вклучувајќи препораки за подобрување на нивните сопствени интерни процедури за наплата.


Во соработка со истакнатата српска адвокатска канцелариј Вуковић И Партнери и професионални службеници од целата земја, ODM Collections има распоредено уникатен, централизиран процес на следење и наплата на побарувањата, што ја прави компанијата вистински сервисер.

Нашата синхронизирана структура од три нивоа, која се состои од Центар за повици, Правни професионалци и Извршители, ја максимизира ефикасноста во сите фази на наплата на побарувањата.


Back-office подршката се потпира на најсовремен софтвер, развиен дома и единствен во регионот, кој ја олеснува испораката на услуги и деловните процеси, следењето на случаи во сите фази на собирање во реално време и исклучителни статистички перформанси, истовремено дозволувајќи им на клиентите да бидат во тек со сите активности преку редовно следење на истите.


Нашата флексибилност доаѓа од постојаното подобрување на нашето работење, прилагодување на постоечките деловни решенија и ефикасно воведување нови услуги, што ни овозможува брзо да одговориме на потребите на клиентите и развој на пазарот за управување со побарувања со брз ритам.

УСЛУГИ

Наплата на побарувања

Набавка на побарувања

Консултанткси Услуги

ODMC Брошура

РЕГИОНАЛНО ПРИСУСТВО

Од своето основање во февруари 2013 година, ODM Collections расте, се развива, се модернизира и се движи кон се пософистицирани технологии и го подобрува својот деловен модел за да одговори на барањата на пазарот и најновите трендови во светската наплатна индустрија.
Ние го проширивме нашиот бизнис надвор од границите на Северна Македонија со цел да го покриеме целиот пазар на Западен Балкан, притоа секогаш земајќи ги предвид локалните разлики, потребите на клиентите и законските регулативи.

ODM Collections е единствената едношалтерска фирма за побарувања која работи во сите шест јурисдикции на Западен Балкан, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Косово, Албанија и Северна Македонија. Нашата способност да ги препознаеме специфичните потреби на регионот и нашата исклучителна ефективност ни помогнаа да стекнеме доминантна позиција на пазарот за управување со побарувања. Во 2023 година планираме да се прошириме во Хрватска и Словенија, а потоа и во Романија и Бугарија со цел да станеме лидери на пазарот во Југоисточна Европа.

ПРИЧИНИ ЗА ИЗБОР НА ODM COLLECTIONS

1. Професионално управување на побарувањата и подршка во сите фази на наплата
2. Максимална ефикасност во наплатата преку тројна синергија помеѓу телефонскиот центар за повици, адвокатите и извршителите
3. Интегрирана наплата, координација и собирање од еден центар
4.Вашите клиенти се и наши клиенти: професионален третман на должниците без ризик за угледот
5. Флексибилност преку употреба на напредни ИТ решенија
6. Усогласеност: долгогодишното искуство во деловното право, финансиите, даноците и заштитата на личните податоци гарантира придржување до највисоките стандарди и доследност во управувањето со случаите
7. Силна и детална анализа на наплатата, потврдена од претходните искуства на клиентите
8. Добро развиен систем за известување во реално време прилагоден на потребите на клиентите
9. Без првични трошоци поради користење на модел на успешни надоместоци
10. Регионално присуство низ сите шест јурисдикции на Западен Балкан
11.Сигурен и реномиран партнер

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Ние градиме професионални, но во исто време блиски односи со нашите клиенти, фокусирајќи се на флексибилност, прагматизам, темелност, посветеност и доверба, и потпирајќи се и на знаење на високо ниво и на практични вештини кога ги разгледуваме потребите на нашите клиенти од перспектива на финансиите. правото, односите со јавноста и социјалната одржливост.


Притоа, се стремиме да го надминеме традиционалниот однос купувач-продавач и неговиот акцент на финансиските аспекти кои имаат тенденција да ги занемарат сите други прашања кои се клучни за успехот на двете страни.
Нашите деловни односи се водени од строги професионални и етички мотиви: ниту една компанија не е преголема или премала за постоечката индустрија/пазар.


Нашите клиенти вклучуваат големи комерцијални банки, осигурителни компании, инвестициски фондови, телекомуникациски фирми и бизниси во многу други сектори и индустрии.

Милиони евра
808080

Вкупно наплата

Искуство
8080

Година

ЕДИНСТВЕН ИНТЕГРИРАН СОФТВЕР ЗА НАПЛАТА ВО РЕГИОНОТ

Нашиот експертски тим креираше приспособено ИТ-решение кое обезбедува акциони информации во реално време и ги поддржува сите операции на ODM Collections. Единствениот таков систем во Западен Балкан, овој софтвер користи најсовремени технологии и ги исполнува сите важечки стандарди на глобално и национално ниво. Системот постојано се ажурира за да ги одрази оперативните промени и технологиите што се развиваат, што пак ни овозможува да ја задржиме предноста пред нашата конкуренција

Предности за нашите клиенти:


• Софтверот е прилагоден да обезбедува сеопфатна поддршка и за вонсудско и во судско наплаќање и за сите поврзани процеси и процедури
• Детална анализа на сите фази на наплата, вклучително времетраење на случајот, стапки на успех, јавно достапни информации за должникот како и приходи и расходи по фаза или севкупно
• Флексибилен софтвер прилагоден да одговара на потребите на секој клиент
• Детални персонализирани извештаи и резимеа на напорите за наплата во секое време
• Безбедна размена на податоци
• Пристапот со големи податоци за внесување и обработка на случаи овозможува ефикасна евалуација на портфолиото
• Високи безбедносни стандарди и за хардвер и за софтвер
• Постојана оптимизација и надградба на хардвер и софтвер за давање услуги од највисоко ниво
• Нови софтверски решенија развиени за да одговараат на потребите на клиентите и во согласност со законските прописи и безбедносните стандарди

НАВРЕМЕНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Успешниот бизнис бара активна комуникација со клиентите и брза размена на информации. Ефикасните и сеопфатни аранжмани за редовно известување, вклучувајќи ги износите на побарувањата и исходите од наплатата се од непроценливо значење и за ODM Collections и за нашите клиенти.
Развивме ИТ-решенија кои ни овозможуваат да обезбедуваме извештаи за работењето и управувањето на клиентите во реално време.

За подобар свет без долгови!

Лидерите во регионот

ODMC работи во 6 јурисдикции во Западен Балкан - Србија.