Skip to content Skip to footer

ODMC Северна Македонија

Your Western Balkan Turnkey NPL Servicer

ODM LOGO SAJT

ODM Collections d.o.o. е компанија високо специјализирана за управување со побарувања преку обезбедување на сите модели на услуги за наплата и откуп на сите видови на побарувања. Со персонализиран и професионален пристап, со примена на најнови технологии и иновативни деловни решенија, според принципот „ Turn Key Сервисер “ (one-stop-shop), на нашите клиенти им обезбедуваме ефикасна наплата без репутациски и финансиски ризик, земајќи ги предвид сите потреби на клиентите, аспекти на соработка и трансакции кои се предмет на наплата.

Не сервисираме додека не анализираме

Уникатен концепт кој ви обезбедува комплетна услуга за наплата или откуп на сите видови побарувања во сите фази на процесот

Print

Ние сме тука за вас

Ние се стремиме да ги задоволиме вашите потреби, да го разбереме вашиот бизнис, вашите клиенти и вашиот пазар. Нашиот највисок водечки принцип е да го направиме нашиот тим – ваш тим. Градиме меѓусебна доверба и обезбедуваме високо ниво на флексибилност, прагматизам, аналитика, посветеност, а истовремено применуваме професионално и практично знаење кога ги разгледуваме потребите на клиентите од финансиски, правни, PR (односи со јавноста) и општествено одговорни аспекти.

Се трудиме да излеземе од рамката на воспоставениот однос „продавач-купувач“, кој исклучиво се однесува на финансискиот дел од соработката, притоа занемарувајќи ги сите други аспекти, кои се исто така важни за успешен бизнис на двете страни.

Нашата клиентска листа вклучува реномирани комерцијални банки, осигурителни компании, телекомуникациски компании, како и компании од сите други области и индустрии. При изборот на клиенти се водиме од строго професионални и етички мотиви, нема ограничување во однос на големината или активноста на клиентот, како и видот на портфолиото .

Посебно внимание посветуваме на одржување на добри деловни односи со корисниците на услугите на компанијата – клиент, со што се избегнува можноста за било какви репутациски ризици, што го сметаме за многу важен аспект од нашата деловна практика.

Придобивки од успешна наплата/сервисирање на побарувања

  • Подобрување на финансиската дисциплина на вашите клиенти/должници
  • Намалување на портфолиото на лоши долгови
  • Подобрувањето на вашиот бизнис поради зголемувањето на нивото на наплата на побарувањата
  • Заштеда на вашите ресурси
  • Зголемена ефикасност на вашиот бизнис со фокусирање на вашите вработени на основната дејност на вашата компанија
iStock-955123520-min

Компанијата работи од 2013 година, а за многу кратко време ја стекнавме довербата на бројни реномирани клиенти од различни области и гранки на индустријата, за кои сме доверлив партнер во управувањето со побарувања. Ги исполнуваме високите деловни стандарди преку континуирано подобрување на процедурите и инвестирање во образованието на нашите вработени. Ние сме единствената компанија која работи во сите 6 јурисдикции во Западен Балкан, и тоа: Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Косово, Албанија и Северна Македонија.

6 НАДЛЕЖНОСТ

Најефикасен во регионот

Нашиот тим има знаење и долгогодишно искуство во областа на деловното право, продажбата, финансиите, даночните прашања, репутациските ризици, заштитата на личните податоци и обезбедува високо професионална и доследна работа на вашите случаи. Ние применуваме „ Succes Fee Модел “ и ги намалуваме трошоците и ризикот од неуспех во вонсудската и судската наплата. Обезбедуваме консултантски услуги за нашите клиенти, им нудиме најдобри решенија за нивното портфолио на побарувања и ефикасно наоѓаме можности за подобрување на процесот на наплата во рамките на компанијата.

MAPA ZA SAJTNOVA11SVETLIJAA

Зошто соработка со ODM Collections

Професионално управување со побарувања и поддршка во сите фази на наплата

Максимална ефикасност во наплатата, која се постигнува преку синхронизиран троен пристап: повикувачки центар – адвокат – извршител

Централизиран и унифициран мониторинг и координација на процесот на наплата

Вашите клиенти се и наши клиенти – професионален однос со должниците, без репутациски ризици

Флексибилност – напредни ИТ решенија

Усогласеност – врз основа на долгогодишно искуство во областа на деловното право, продажбата, финансиите, даночните прашања, заштитата на личните податоци и обезбедување високо професионална и доследна работа на вашите случаи

Висококвалитетна и детална аналитика за успех на наплата потврдена од клиентите

Развиен систем за известување прилагоден на потребите на клиентите во реално време

Без почетни трошоци, со примена на принципот „ success fee модел“

Бизнис активности на регионалниот пазар, присуство во сите 6 јурисдикции во Западен Балкан

 со добра репутација

saradnja 11
Милиони евра
808080

Вкупно наплата

Искуство
8080

Година

Најчести сомнежи и заблуди

Целосната комуникација со клиентите/должниците е структурирана, се води според однапред утврдени сценарија кои се составени во зависност од активноста на клиентот/должникот, природата на побарувањето, како и околностите на настанувањето на побарувањето, со примена на највисоките професионални и етички стандарди на комуникација. Во нашата работа никогаш не посегнуваме по процедури како што се прекумерни телефонски повици, барање клиенти/должници преку соседи или членови на семејството, како и слични деловни и општествено неприфатливи процедури.

Трошоците на судскиот процес, кога ќе настанат, паѓаат на товар на тужената страна, така што клиентот ќе оствари целосна исплата на побарувањето, намалено единствено за надоместокот за наплатената услуга. Нашата стратегија е, се разбира, секогаш кога е можно, да се избегне законска наплата со цел да се одржи добра деловна комуникација помеѓу конкретниот клиент и должникот, како и да се минимизираат трошоците на постапката.

Настојуваме да избегнеме попис, процена и пленидба на имот и сме горди на фактот што тие сочинуваат помалку од 1% од предметите кои ги работиме. Во случаите кога овој процес е неизбежен, настојуваме да ги минимализираме трошоците за должникот.

Со цел да се избегне комплексната „документација“, нашиот тим од професионалци дизајнираше интегрирано ИТ решение кое ги обезбедува сите потребни оперативни информации кои го следат процесот на наплата на побарувања во реално време. Ова решение е базирано на најсовремени технологии и ги исполнува сите валидни меѓународни и домашни стандарди. Со постојано надградување на софтверот, ние ефикасно ги имплементираме промените во деловното работење и ги следиме технолошките иновации, а со тоа успешно градиме конкурентна предност. Постапката е сведена на минимална употреба на „документација“, и тоа во форма на размена на сите формати на електронски документи кои се обработуваат во нашето софтверско решение.

Побарувањето не е товар – тоа е вашиот имот кој бара правилен третман и управување!

Лидерите во регионот

ODMC работи во 6 јурисдикции во Западен Балкан - Србија.

Created by Offmars ©

Go To Top