Skip to content Skip to footer
ODM Collections

Придружете се на нашиот тим

Една компанија може да биде успешна само ако нејзините луѓе се успешни. Затоа, се стремиме да ги ангажираме, развиваме и задржиме најдобрите луѓе, како и да создадеме пријатна и стимулативна работна средина, која ќе не мотивира сите нас да го дадеме максимумот во нашата секојдневна работа.

Совесноста, упорноста, иницијативата и ентузијазмот во извршувањето на работата е она што го очекуваме од нашите вработени. Ја поттикнуваме тимската работа и ја поддржуваме отвореноста и приспособливоста на поединците и нивната подготвеност да ги стават своите интереси во синергија со интересите на компанијата.

slika za karijeru 1 odmc
slika za karijeru 2 odmc

Градиме меѓусебна доверба

Политиката за вработување во нашата компанија се заснова на принципот на еднакви можности. Стручноста и способноста се еден од клучните фактори при изборот на кандидат. Ги негуваме принципите на мултикултурна разновидност и веруваме дека оваа различност може да донесе предности за бизнисот на тимот.

Доколку и вие имате желба да ни се придружите и да станете дел од нашиот тим, ве покануваме да аплицирате преку онлајн формуларот за контакт. Обезбедените податоци ќе се користат исклучиво за пронаоѓање на потенцијални кандидати за слободни работни места. Кога ќе има потреба од позиција која одговара на вашите квалификации, искуство и интереси, ние ќе ве контактираме и ќе ве вклучиме во процесот на селекција.

Gradimo uzajamno poverenje

Politika zapošljavanja u našoj kompaniji se zasniva na načelu jednakih šansi. Stručnost i sposobnost su jedni od ključnih faktora pri odabiru kandidata. Negujemo principe multikulturalne raznolikosti i verujemo da ta raznolikost može doneti prednosti u poslovanju jednog tima.

Ukoliko i vi imate želju da nam se pridružite i postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite putem online kontakt forme. Dostavljeni podaci će biti korišćeni isključivo u cilju pronalaženja potencijalnih kandidata za slobodna radna mesta. Kada se bude ukazala potreba za radnim mestom koje odgovara vašim kvalifikacijama, iskustvu i interesovanjima, kontaktiraćemo vas i uključiti u proces selekcije.

Предности од работењето во нашиот тим:

Започнете ја вашата кариера во динамична средина и станете дел од нашиот тим.

  • Стекнување искуство и вештини
  • Ве учиме со практични примери како да постигнете успех
  • Професионална комуникација и ориентација кон клиентот
  • Аналитички пристап и преглед на сеопфатниот процес на наплата
  • Деловна примена на современ софтвер и иновативни технолошки решенија
corporate service

Prednosti rada u našem timu:

Započni svoju karijeru u dinamičnom okruženju i postani deo našeg tima.

01. Sticanje iskustva i veština
02. Učimo vas na praktičnim primerima kako do uspeha
03. Profesionalna komunikacija i usmerenost ka klijentu
04. Analitički pristup procesa naplate
05. Poslovna primena savremenog softvera
06. Poslovna primena inovativnih tehnoloških rešenja
Лидерите во регионот

ODMC работи во 6 јурисдикции во Западен Балкан - Србија.

Created by Offmars ©

Go To Top