Skip to content Skip to footer

Najčešće nedoumice i zablude

Kompletna komunikacija sa klijentima/dužnicima je struktuirana, vodi se po unapred utvrđenim scenarijima koji su sastavljeni u zavisnosti od delatnosti klijenta/dužnika, prirode potraživanja, kao i okolnosti nastanka potraživanja, uz primenu najviših profesionalnih i etičkih standarda komunikacije. U svom radu nikada ne pribegavamo postupcima poput prekomernog pozivanja telefonom, traženja klijenata/dužnika preko komšija ili članova rodbine, kao ni sličnim poslovno i društveno neprihvatljivim postupcima.

Troškove sudskog procesa, kada do njega dođe, snosi tužena strana, tako da klijent ostvaruje punu naplatu potraživanja, umanjenu samo za naknadu usluge naplate. Naša strategija je, naravno, da se naplata sudskim putem izbegne kad god je to moguće, u cilju zadržavanja dobre poslovne komunikacije između predmetnog klijenta i dužnika i minimizovanja troškova postupka.

Izbegavamo proces prinudne naplate i možemo sa ponosom da kažemo da je ona prisutna u izuzetno malom procentu (ispod 1%).

U cilju izbegavanja kompleksne „papirologije“, naš tim profesionalaca je dizajnirao integrisano IT rešenje koje pruža sve potrebne operativne informacije koje prate proces naplate potraživanja u realnom vremenu. Ovo rešenje je zasnovano na najsavremenijim tehnologijama i ispunjava sve važeće međunarodne i domaće standarde. Stalnim nadograđivanjem softvera, efikasno implementiramo promene u poslovanju i pratimo tehnološke inovacije, čime uspešno gradimo konkurentsku prednost. Postupak se svodi na minimalan broj „papira“ i to u formi razmene svih formata elektronskih dokumenata, koje se pritom procesuiraju u našem softverskom rešenju.

Potraživanje nije teret – to je vaša imovina koja zahteva pravi tretman i upravljanje!

slika za odmc faq